Ársreikningar - A hluti ríkissjóðs - A1 hluti


Ár Ráðuneyti Stofnun Skrá
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00101 - Embætti forseta Íslands
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00201 - Alþingi
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00205 - Framkvæmdir á Alþingisreit
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00213 - Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands / Alþingi
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00291 - Rannsóknarnefndir Alþingis
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00301 - Ríkisstjórn
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00401 - Hæstiréttur
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00610 - Umboðsmaður Alþingis
2022 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00620 - Ríkisendurskoðun
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01101 - Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01190 - Ýmis verkefni
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01199 - Ráðstöfunarfé
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01201 - Fasteignir forsætisráðuneytis
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01203 - Fasteignir Stjórnarráðsins
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01241 - Umboðsmaður barna
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01261 - Óbyggðanefnd Vantar
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01271 - Ríkislögmaður
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01304 - Jafnréttissjóður Íslands
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01313 - Jafnréttisstofa
2022 01 - Forsætisráðuneyti 01401 - Hagstofa Íslands Vantar
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02101 - Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa Vantar
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02199 - Ráðstöfunarfé
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02301 - Menntaskólinn í Reykjavík
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02302 - Menntaskólinn á Akureyri
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02305 - Menntaskólinn við Sund
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02306 - Menntaskólinn á Ísafirði
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum Vantar
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02308 - Menntaskólinn í Kópavogi
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02314 - Sameiginleg verkefni og þjónusta
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02315 - Orlof og endurmenntun kennara
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02318 - Stofnkostnaður framhaldsskóla
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02321 - Framlög til námsbrauta og skóla
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02352 - Flensborgarskóli
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02358 - Verkmenntaskóli Austurlands
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02363 - Framhaldsskólinn á Laugum
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02365 - Borgarholtsskóli
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02368 - Menntaskóli Borgarfjarðar
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02504 - Tækniskólinn
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02519 - Vinnustaðanámssjóður
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02565 - Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02581 - Verslunarskóli Íslands
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02720 - Sérstök fræðsluverkefni
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02721 - Sprotasjóður
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02723 - Menntamálastofnun
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02724 - Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02740 - Barnaverndarstofa
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02741 - Ráðgjafar- og greiningarstöð
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02884 - Jöfnun á námskostnaði
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02986 - Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02988 - Samningar og styrkir til æskulýðsmála
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02989 - Samningar og styrkir til íþróttamála
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02998 - Varasjóðir málaflokka
2022 02 - Mennta- og barnamálaráðuneyti 02999 - Ýmislegt
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03101 - Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03111 - Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03190 - Ýmis verkefni
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03199 - Ráðstöfunarfé
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03213 - Varnarmál
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03300 - Sendiráð Íslands
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03390 - Alþjóðleg þróunarsamvinna
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03401 - Alþjóðastofnanir
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03611 - Íslandsstofa
2022 03 - Utanríkisráðuneyti 03998 - Varasjóðir málaflokka
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04101 - Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04190 - Ýmis verkefni
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04199 - Ráðstöfunarfé Vantar
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04215 - Fiskistofa
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04234 - Matvælastofnun
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04311 - Landgræðsla ríkisins
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04321 - Skógrækt ríkisins
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04406 - Hafrannsóknastofnun
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04408 - Bygging hafrannsóknarskips
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04413 - Verkefnasjóður sjávarútvegsins
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04415 - Sjóður til síldarrannsókna
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04417 - Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04421 - Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04431 - Matvælasjóður
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04432 - Matvælaöryggi Vantar
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04481 - Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04801 - Nautgriparækt
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04805 - Sauðfjárrækt
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04807 - Garðyrkja
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04811 - Búnaðarlagasamningur
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04843 - Fiskræktarsjóður
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04844 - Umhverfissjóður sjókvíaeldis
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04845 - Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis, ýmis verkefni
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04846 - Fiskeldissjóður
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04851 - Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04853 - Bjargráðasjóður
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04981 - Ýmis framlög í landbúnaði
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04982 - Ýmis framlög í sjávarútvegi
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04983 - Ýmis stuðningur við landbúnað
2022 04 - Matvælaráðuneyti 04998 - Varasjóðir málaflokka
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06101 - Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06102 - Stjórnartíðindi
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06111 - Kosningar
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06151 - Kærunefnd útlendingamála
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06190 - Ýmis verkefni
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06199 - Ráðstöfunarfé
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06201 - Hæstiréttur
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06205 - Landsréttur
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06210 - Héraðsdómstólar
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06220 - Dómstólasýslan
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06231 - Málskostnaður í opinberum málum
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06232 - Opinber réttaraðstoð
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06235 - Bætur brotaþola
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06236 - Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06251 - Persónuvernd
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06300 - Héraðssaksóknari
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06301 - Ríkissaksóknari
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06303 - Ríkislögreglustjóri
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06305 - Lögregluskóli ríkisins
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06310 - Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06312 - Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06313 - Lögreglustjórinn á Vesturlandi
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06314 - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06315 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06316 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06317 - Lögreglustjórinn á Austurlandi
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06318 - Lögreglustjórinn á Suðurlandi
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06319 - Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06325 - Samræmd neyðarsvörun
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06390 - Ýmis löggæslu- og öryggismál
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06395 - Landhelgisgæsla Íslands
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06396 - Landhelgissjóður Íslands
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06397 - Schengen-samstarf
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06398 - Útlendingastofnun
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06399 - Umsækjendur um alþjóðlega vernd
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06441 - Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06442 - Sýslumaður Vesturlands
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06443 - Sýslumaður Vestfjarða
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06444 - Sýslumaður Norðurlands vestra
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06445 - Sýslumaður Norðurlands eystra
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06446 - Sýslumaður Austurlands
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06447 - Sýslumaður Suðurlands
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06448 - Sýslumaður Suðurnesja
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06449 - Sýslumaður Vestmannaeyja Vantar
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06490 - Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06501 - Fangelsismálastofnun ríkisins
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06591 - Fangelsisbyggingar
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06701 - Þjóðkirkjan
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06733 - Kirkjugarðar
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06735 - Sóknargjöld
2022 06 - Dómsmálaráðuneyti 06998 - Varasjóðir málaflokka
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07101 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07151 - Úrskurðarnefnd velferðarmála
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07171 - Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála Vantar
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07190 - Ýmis verkefni
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07199 - Ráðstöfunarfé
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07302 - Ríkissáttasemjari
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07325 - Umsækjendur um alþjóðlega vernd
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07329 - Fjölmenningarsetur
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07331 - Vinnueftirlit ríkisins
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07341 - Umboðsmaður skuldara
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07450 - Íslenskukennsla fyrir útlendinga Vantar
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07451 - Fullorðinsfræðsla fatlaðs fólks
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07452 - Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07453 - Fræðslusjóður
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07454 - Fræðslu- og símenntunarstöðvar
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07700 - Málefni fatlaðra
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07755 - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07821 - Tryggingastofnun ríkisins
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07825 - Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07826 - Bætur til aldraðra
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07827 - Lífeyristryggingar
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07830 - Bætur til eftirlifenda
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07831 - Eftirlaunasjóður aldraðra
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07980 - Vinnumálastofnun
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07981 - Vinnumál
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07982 - Ábyrgðasjóður launa
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07983 - Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07984 - Atvinnuleysistryggingasjóður
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07986 - Starfsendurhæfingarsjóðir
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07987 - Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07988 - Starfsendurhæfing
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07989 - Fæðingarorlof
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07998 - Varasjóður málaflokka
2022 07 - Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 07999 - Félagsmál, ýmis starfsemi
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08101 - Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08199 - Ráðstöfunarfé
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08202 - Sjúkratryggingar Íslands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08206 - Sjúkratryggingar
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08211 - Bætur vegna veikinda og slysa
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08212 - Lyf með S-merkingu
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08301 - Landlæknir
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08303 - Lýðheilsusjóður
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08310 - Krabbameinsfélag Íslands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08317 - Lyfjastofnun
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08327 - Geislavarnir ríkisins
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08373 - Landspítali Vantar
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08374 - Framlög vegna framleiðslutengdrar fjármögnunar
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08376 - Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08379 - Sjúkrahús, óskipt
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08383 - Sjúkrahótel
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08388 - Samningar SÍ um endurhæfingarþjónustu
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08389 - Aðrir samningar um endurhæfingarþjónustu
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08399 - Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08401 - Öldrunarstofnanir, almennt
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08402 - Framkvæmdasjóður aldraðra
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08403 - Öldrunarstofnanir, daggjöld
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08444 - Vífilsstaðir, Garðabæ
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08447 - Sóltún, Reykjavík
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08500 - Heilsugæslustöðvar, almennt
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08501 - Sjúkraflutningar
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08506 - Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08507 - Heilsugæslustöðvar samkvæmt reiknilíkani
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08508 - Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08700 - Heilbrigðisstofnanir Vantar
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08716 - Heilbrigðisstofnun Vesturlands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08757 - Heilbrigðisstofnun Norðurlands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08791 - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Vantar
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08807 - Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
2022 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08998 - Varasjóðir málaflokka
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09101 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09103 - Fjársýsla ríkisins
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09190 - Ýmis verkefni
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09199 - Ráðstöfunarfé
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09210 - Skatturinn
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09214 - Yfirskattanefnd
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09250 - Innheimtukostnaður Vantar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09381 - Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09391 - Jöfnun á örorkubyrgði lamennra lífeyris.
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09481 - Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09483 - Heimildir til flýtingar á framkvæmdum
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09711 - Afskriftir skattkrafna
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09811 - Barnabætur
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09821 - Vaxtabætur
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09901 - Framkvæmdasýsla ríkisins
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09905 - Ríkiskaup Vantar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09971 - Ríkisábyrgðir Vantar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09973 - Tapaðar kröfur og tjónabætur
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09977 - Bankasýsla ríkisins
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09978 - Fjármálaeftirlitið
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09980 - Umbra
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09981 - Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09982 - Stuðningur við fyrirtæki vegna heimsfaraldurs
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09983 - Breytt skipan Stjórnarráðsins Vantar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09984 - Ríkiseignir
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09986 - Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins Vantar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09988 - Greiðslur vegna höfundarréttar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09989 - Almennur varasjóður
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09990 - Ríkisstjórnarákvarðanir Vantar
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09998 - Varasjóðir málaflokka
2022 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09999 - Ýmislegt Vantar
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10101 - Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10190 - Ýmis verkefni
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10199 - Ráðstöfunarfé
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10211 - Vegagerðin
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10213 - Samgöngusáttmálinn á höfuðborgarsvæðinu
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10221 - Samgöngustofa
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10231 - Rannsóknanefnd samgönguslysa
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10241 - Hafnabótasjóður
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10252 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10601 - Þjóðskrá Íslands
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10661 - Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10662 - Hlutdeildarlán Vantar
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10663 - Húsnæðisbætur
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10665 - Stofnframlög Vantar
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10701 - Byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10711 - Byggðastofnun
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10731 - Flutningssjóður olíuvara
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10732 - Jöfnun flutningskostnaðar
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10801 - Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10821 - Skipulagsstofnun
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10825 - Skipulagsmál sveitarfélaga
2022 10 - Innviðaráðuneyti 10998 - Varasjóðir málaflokka
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14101 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14151 - Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14190 - Ýmis verkefni
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14199 - Ráðstöfunarfé
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14202 - Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14211 - Umhverfisstofnun Vantar
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14212 - Vatnajökulsþjóðgarður
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14216 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14243 - Hekluskógar Vantar
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14281 - Styrkir til fráveitna sveitarfélaga
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14287 - Úrvinnslusjóður
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14289 - Endurvinnslan hf. Vantar
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14310 - Landmælingar Íslands
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14381 - Ofanflóðasjóður
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14401 - Náttúrufræðistofnun Íslands
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14403 - Náttúrustofur
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14407 - Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14412 - Veðurstofa Íslands
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14450 - Minjastofnun Íslands
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14451 - Fornminjasjóður
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14452 - Húsafriðunarsjóður
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14501 - Orkustofnun
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14505 - Orkusjóður
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14511 - Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14519 - Ýmis orkumál
2022 14 - Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 14998 - Varasjóðir málaflokka Vantar
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16101 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16190 - Ýmis verkefni, Menningar- og viðskiptaráðuneytis
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16199 - Ráðstöfunarfé Vantar
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16201 - Listasafn Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16202 - Náttúruminjasafn Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16203 - Þjóðminjasafn Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16204 - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16205 - Þjóðskjalasafn Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16206 - Listasafn Einars Jónssonar
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16207 - Gljúfrasteinn - Hús skáldsins
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16208 - Kvikmyndasafn Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16209 - Hljóðbókasafn Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16210 - Safnasjóður Vantar
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16231 - Þjóðleikhúsið
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16232 - Sinfóníuhljómsveit Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16233 - Íslenski dansflokkurinn
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16235 - Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16251 - Launasjóðir listamanna
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16252 - Kvikmyndamiðstöð Íslands
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16280 - Norræn samvinna
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16281 - Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16282 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16291 - Samningar og styrkir til starfsemi safna
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16292 - Stofnkostnaður safna
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16293 - Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16294 - Stofnkostnaður menningarstofnana
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16295 - Samn. og styrkir til starfsemi á sviði lista og menningar
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16301 - Ríkisútvarpið
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16302 - Fjölmiðlanefnd
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16303 - Stuðningur við einkarekna fjölmiðla
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16401 - Neytendastofa
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16402 - Samkeppniseftirlitið
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16521 - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16523 - Endurgreiðslur vegna hljóðritunar tónlistar á Íslandi
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16524 - Faggildingarsvið Hugverkastofu
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16528 - Nýsköpun og atvinnuþróun
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16551 - Ferðamálastofa
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16552 - Ferðaábyrgðasjóður
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16555 - Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16559 - Ýmis ferðamál
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16998 - Varasjóðir málaflokka
2022 16 - Menningar- og viðskiptaráðuneyti 16999 - Ýmislegt hjá Menningar- og viðskiptaráðuneyti
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17101 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa Vantar
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17190 - Ýmis verkefni
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17199 - Ráðstöfunarfé
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17201 - Háskóli Íslands
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17202 - Tilraunastöð Háskólans að Keldum
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17203 - Raunvísindastofnun Háskólans
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17210 - Háskólinn á Akureyri
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17216 - Landbúnaðarháskóli Íslands
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17217 - Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17225 - Háskólinn á Bifröst
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17227 - Háskólinn í Reykjavík
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17228 - Listaháskóli Íslands
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17269 - Stofnkostnaður háskóla
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17272 - Lánasjóður íslenskra námsmanna Vantar
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17273 - Menntasjóður námsmanna Vantar
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17297 - Ýmis fræðistörf
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17298 - Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17299 - Fræða- og þekkingarsetur
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17511 - Tækniþróunarsjóður
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17515 - Hugverkastofan
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17522 - Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17528 - Nýsköpun og atvinnuþróun
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17550 - Rannsóknasjóður
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17551 - Innviðasjóður
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17552 - Markáætlun á sviði vísinda og tækni
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17560 - Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17580 - Rannsóknamiðstöð Íslands
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17801 - Fjarskiptastofa
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17802 - Jöfnunarsjóður alþjónustu
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17803 - Fjarskiptasjóður
2022 17 - Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 17998 - Varasjóðir málaflokka
2022 19 - Fjármagnskostnaður 19801 - Vaxtagjöld ríkissjóðs
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00101 - Embætti forseta Íslands
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00201 - Alþingi
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00205 - Framkvæmdir á Alþingisreit / Alþingi
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00213 - Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands / Alþingi
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00291 - Rannsóknarnefndir Alþingis / Alþingi
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00301 - Ríkisstjórn
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00401 - Hæstiréttur
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00610 - Umboðsmaður Alþingis
2021 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00620 - Ríkisendurskoðun
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01101 - Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01190 - Ýmis verkefni
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01199 - Ráðstöfunarfé
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01201 - Fasteignir forsætisráðuneytis
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01203 - Fasteignir Stjórnarráðsins
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01241 - Umboðsmaður barna
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01261 - Óbyggðanefnd
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01271 - Ríkislögmaður
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01304 - Jafnréttissjóður Íslands
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01313 - Jafnréttisstofa
2021 01 - Forsætisráðuneyti 01401 - Hagstofa Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02101 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02199 - Ráðstöfunarfé
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02201 - Háskóli Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02202 - Tilraunastöð Háskólans að Keldum
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02203 - Raunvísindastofnun Háskólans
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02209 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02210 - Háskólinn á Akureyri
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02216 - Landbúnaðarháskóli Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02217 - Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02225 - Háskólinn á Bifröst
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02227 - Háskólinn í Reykjavík
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02228 - Listaháskóli Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02231 - Rannsóknamiðstöð Íslands / RANNÍS
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02235 - Markáætlun á sviði vísinda og tækni / RANNÍS
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02236 - Rannsóknasjóður / RANNÍS
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02238 - Innviðasjóður / RANNÍS
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02269 - Stofnkostnaður háskóla
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02298 - Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02299 - Fræða- og þekkingarsetur
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02301 - Menntaskólinn í Reykjavík
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02302 - Menntaskólinn á Akureyri
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02305 - Menntaskólinn við Sund
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02306 - Menntaskólinn á Ísafirði
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02308 - Menntaskólinn í Kópavogi
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02314 - Sameiginleg verkefni og þjónusta
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02315 - Orlof og endurmenntun kennara
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02318 - Stofnkostnaður framhaldsskóla
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02321 - Framlög til námsbrauta og skóla
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02352 - Flensborgarskóli
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02358 - Verkmenntaskóli Austurlands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02363 - Framhaldsskólinn á Laugum
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02365 - Borgarholtsskóli
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02368 - Menntaskóli Borgarfjarðar
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02430 - Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02441 - Fullorðinsfræðsla fatlaðra
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02452 - Fræðslu- og símenntunarstöðvar
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02461 - Íslenskukennsla fyrir útlendinga
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02462 - Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02463 - Fræðslusjóður
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02464 - Styrkir til framhaldsfræðslu
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02504 - Tækniskólinn
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02519 - Vinnustaðanámssjóður
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02565 - Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02581 - Verslunarskóli Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02720 - Sérstök fræðsluverkefni
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02721 - Sprotasjóður
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02723 - Menntamálastofnun
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02724 - Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósitun á hö
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02872 - Lánasjóður íslenskra námsmanna
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02873 - Menntasjóður námsmanna
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02884 - Jöfnun á námskostnaði
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02902 - Þjóðminjasafn Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02903 - Þjóðskjalasafn Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02905 - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02906 - Listasafn Einars Jónssonar
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02907 - Listasafn Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02908 - Kvikmyndasafn Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02909 - Hljóðbókasafn Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02911 - Náttúruminjasafn Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02913 - Gljúlfrasteinn - Hús skáldsins
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02915 - Minjastofnun Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02916 - Fornminjasjóður
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02917 - Húsafriðunarsjóður
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02918 - Safnasjóður
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02920 - Samningar og styrkir til starfsemi safna
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02961 - Fjölmiðlanefnd
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02962 - Stuðningur við einkarekna fjölmiðla
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02965 - Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02968 - Stofnkostnaður safna
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02971 - Ríkisútvarpið
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02972 - Íslenski dansflokkurinn
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02973 - Þjóðleikhúsið
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02974 - Sinfóníuhljómsveit Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02978 - Launasjóðir listamanna
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02981 - Kvikmyndamiðstöð Íslands
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02982 - Samningar og styrkir til starfsemi á sviði lista og menningar
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02983 - Ýmis fræðistörf
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02984 - Norræn samvinna
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02985 - Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02986 - Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02988 - Samningar og styrkir til æskulýðsmála
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02989 - Samningar og styrkir til íþróttamála
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02993 - Stofnkostnaður menningarstofnana
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02994 - Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02998 - Varasjóðir málaflokka
2021 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02999 - Ýmislegt
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03101 - Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03111 - Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03190 - Ýmis verkefni
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03199 - Ráðstöfunarfé
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03213 - Varnarmál
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03300 - Sendiráð Íslands
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03390 - Alþjóðleg þróunarsamvinna
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03401 - Alþjóðastofnanir
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03611 - Íslandsstofa
2021 03 - Utanríkisráðuneyti 03998 - Varasjóðir málaflokka
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04101 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04190 - Ýmis verkefni
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04199 - Ráðstöfunarfé
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04215 - Fiskistofa
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04234 - Matvælastofnun
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04238 - Neytendastofa
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04246 - Samkeppniseftirlitið
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04251 - Hugverkastofan
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04252 - Faggildingarsvið Hugverkastofu
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04406 - Hafrannsóknastofnun
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04408 - Bygging hafrannsóknaskips
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04413 - Verkefnasjóður sjávarútvegsins
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04415 - Sjóður til síldarrannsókna
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04417 - Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04421 - Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04431 - Matvælasjóður
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04432 - Matvælaöryggi
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04481 - Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04511 - Tækniþróunarsjóður
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04512 - Kría
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04521 - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04522 - Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja Vantar
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04523 - Endurgreiðslur vegna hljóðritun tónlistar á Íslandi
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04528 - Nýsköpun og atvinnuþróun
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04551 - Ferðamálastofa
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04552 - Ferðaábyrgðarsjóður
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04555 - Framkvæmdasjóður ferðamannastaða Vantar
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04559 - Ýmis ferðamál
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04581 - Orkusjóður Vantar
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04583 - Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku Vantar
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04599 - Ýmis orkumál
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04801 - Nautgriparækt
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04805 - Sauðfjárrækt
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04807 - Garðyrkja
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04811 - Búnaðarlagasamningur
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04821 - Framleiðnisjóður landbúnaðarins
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04843 - Fiskræktarsjóður
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04844 - Umhverfissjóður sjókvíaeldis
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04845 - Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis, ýmis verkefni
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04846 - Fiskeldissjóður
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04851 - Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04853 - Bjargráðasjóður
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04981 - Ýmis framlög í landbúnaði
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04982 - Ýmis framlög í sjávarútvegi
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04983 - Ýmis stuðningur við landbúnað
2021 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04998 - Varasjóðir málaflokka
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06101 - Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06102 - Stjórnartíðindi
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06111 - Kosningar
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06151 - Kærunefnd útlendingamála
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06190 - Ýmis verkefni
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06199 - Ráðstöfunarfé
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06201 - Hæstiréttur
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06205 - Landsréttur
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06210 - Héraðsdómstólar
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06220 - Dómstólasýslan
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06231 - Málskostnaður í opinberum málum
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06232 - Opinber réttaraðstoð
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06235 - Bætur brotaþola
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06236 - Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06251 - Persónuvernd
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06300 - Héraðssaksóknari
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06301 - Ríkissaksóknari
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06303 - Ríkislögreglustjóri
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06305 - Lögregluskóli ríkisins
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06310 - Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06312 - Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06313 - Lögreglustjórinn á Vesturlandi
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06314 - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06315 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06316 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06317 - Lögreglustjórinn á Austurlandi
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06318 - Lögreglustjórinn á Suðurlandi
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06319 - Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06325 - Samræmd neyðarsvörun
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06390 - Ýmis löggæslu- og öryggismál
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06395 - Landhelgisgæsla Íslands
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06396 - Landhelgissjóður Íslands
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06397 - Schengen-samstarf
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06398 - Útlendingastofnun
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06399 - Hælisleitendur
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06441 - Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06442 - Sýslumaður Vesturlands
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06443 - Sýslumaður Vestfjarða
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06444 - Sýslumaður Norðurlands vestra
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06445 - Sýslumaður Norðurlands eystra
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06446 - Sýslumaður Austurlands
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06447 - Sýslumaður Suðurlands
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06448 - Sýslumaður Suðurnesja
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06449 - Sýslumaður Vestmannaeyja
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06490 - Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06501 - Fangelsismálastofnun ríkisins
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06591 - Fangelsisbyggingar
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06701 - Þjóðkirkjan
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06733 - Kirkjugarðar
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06735 - Sóknargjöld
2021 06 - Dómsmálaráðuneyti 06998 - Varasjóðir málaflokka
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07101 - Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07151 - Úrskurðarnefnd velferðarmála
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07190 - Ýmis verkefni
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07199 - Ráðstöfunarfé
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07205 - Leiguíbúðir
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07275 - Húsnæðisbætur
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07276 - Stofnframlög
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07302 - Ríkissáttasemjari
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07322 - Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07329 - Fjölmenningarsetur
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07331 - Vinnueftirlit ríkisins
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07341 - Umboðsmaður skuldara
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07400 - Barnaverndarstofa
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07700 - Málefni fatlaðra
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07750 - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07755 - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07821 - Tryggingastofnun ríkisins
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07825 - Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð / TR
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07826 - Bætur til aldraðra
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07827 - Lífeyristryggingar / TR
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07830 - Bætur til eftirlifenda / TR
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07831 - Eftirlaunasjóður aldraðra / TR
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07980 - Vinnumálastofnun
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07981 - Vinnumál
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07982 - Ábyrgðasjóður launa / Vinnumálastofnun
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07983 - Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna / TR
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07984 - Atvinnuleysistryggingasjóður / Vinnumálastofnun
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07986 - Starfsendurhæfingarsjóðir
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07987 - Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga / Vinnumálastofnun
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07988 - Starfsendurhæfing
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07989 - Fæðingarorlof / Vinnumálastofnun
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07998 - Varasjóður málaflokka
2021 07 - Félagsmálaráðuneyti 07999 - Félagsmál, ýmis starfsemi
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08101 - Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08199 - Ráðstöfunarfé
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08202 - Sjúkratryggingar Íslands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08206 - Sjúkratryggingar / SÍ
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08211 - Bætur vegna veikinda og slysa / SÍ
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08212 - Lyf með S-merkingu
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08301 - Landlæknir
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08303 - Lýðheilsusjóður
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08310 - Krabbameinsfélag Íslands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08317 - Lyfjastofnun
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08327 - Geislavarnir ríkisins
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08373 - Landspítali
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08374 - Framlög vegna framleiðslutengdrar fjármögnunar
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08376 - Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08379 - Sjúkrahús, óskipt
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08383 - Sjúkrahótel / SÍ
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08388 - Samningar SÍ um endurhæfingarþjónustu
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08389 - Aðrir samningar um enduhæfingarþjónustu
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08399 - Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08401 - Öldrunarstofnanir, almennt
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08402 - Framkvæmdasjóður aldraðra
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08403 - Öldrunarstofnanir, daggjöld / SÍ
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08444 - Vífilsstaðir, Garðabæ
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08447 - Sóltún, Reykjavík / SÍ
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08500 - Heilsugæslustöðvar, almennt
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08501 - Sjúkraflutningar
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08506 - Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08507 - Heilsugæsluþjónusta samkvæmt reiknilíkani
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08508 - Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08700 - Heilbrigðisstofnanir Vantar
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08716 - Heilbrigðisstofnun Vesturlands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08757 - Heilbrigðisstofnun Norðurlands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08791 - Heilbrigðisstofnun Suðunesja Vantar
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08807 - Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
2021 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08998 - Varasjóðir málaflokka
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09101 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09103 - Fjársýsla ríkisins
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09190 - Ýmis verkefni
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09199 - Ráðstöfunarfé
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09210 - Ríkisskattstjóri
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09214 - Yfirskattanefnd
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09215 - Skattrannsóknarstjóri ríkisins Vantar
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09250 - Innheimtukostnaður
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09381 - Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09391 - Jöfnun á örorkubyrgði almennra lífeyris.
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09481 - Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09483 - Heimildir til flýtingar á framkvæmdum Vantar
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09711 - Afskriftir skattkrafna
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09811 - Barnabætur
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09821 - Vaxtabætur
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09901 - Framkvæmdasýsla ríkisins
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09905 - Ríkiskaup
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09971 - Ríkisábyrgðir
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09973 - Tapaðar kröfur og tjónabætur
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09977 - Bankasýsla ríkisins
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09978 - Fjármálaeftirlitið Vantar
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09980 - Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09981 - Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09982 - Stuðningur við fyrirtæki vegna heimsfaraldurs
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09984 - Ríkiseiginir
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09986 - Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09988 - Greiðslur vegna höfundarréttar
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09989 - Ófyrirséð útgjöld Vantar
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09990 - Ríkisstjórnarákvarðanir
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09998 - Varasjóðir málaflokka
2021 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09999 - Ýmislegt Vantar
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10101 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10190 - Ýmis verkefni
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10199 - Ráðstöfunarfé
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10211 - Vegagerðin
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10221 - Samgöngustofa
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10231 - Rannsóknanefnd samgönguslysa
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10241 - Hafnabótasjóður / Vegagerðin
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10252 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10512 - Póst- og fjarskiptastofnunin
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10513 - Jöfnunarsjóður alþjónustu
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10521 - Fjarskiptasjóður
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10601 - Þjóðskrá Íslands
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10701 - Byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10711 - Byggðastofnun
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10731 - Flutningssjóður olíuvara
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10732 - Jöfnun flutningskostnaðar
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10801 - Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
2021 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10998 - Varasjóðir málaflokka
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14101 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14151 - Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14190 - Ýmis verkefni
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14199 - Ráðstöfunarfé
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14202 - Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14211 - Umhverfisstofnun
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14212 - Vatnajökulsþjóðgarður
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14216 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14231 - Landgræðsla ríkisins
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14241 - Skógræktin
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14243 - Hekluskógar
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14281 - Styrkir til fráveitna sveitarfélaga Vantar
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14287 - Úrvinnslusjóður Vantar
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14289 - Endurvinnslan hf.
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14301 - Skipulagsstofnun
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14303 - Skipulagsmál sveitarfélaga
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14310 - Landmælingar Íslands
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14381 - Ofanflóðasjóður
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14401 - Náttúrufræðistofnun Íslands
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14403 - Náttúrustofur
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14407 - Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14412 - Veðurstofa Íslands
2021 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14998 - Varasjóður málaflokka
2021 19 - Fjármagnskostnaður 19801 - Vaxtagjöld ríkissjóðs
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00101 - Embætti forseta Íslands
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00201 - Alþingi
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00205 - Framkvæmdir á Alþingisreit / Alþingi
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00213 - Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands / Alþingi
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00291 - Rannsóknarnefndir Alþingis / Alþingi
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00301 - Ríkisstjórn
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00401 - Hæstiréttur
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00610 - Umboðsmaður Alþingis Vantar
2020 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00620 - Ríkisendurskoðun
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01101 - Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01190 - Ýmis verkefni
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01199 - Ráðstöfunarfé
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01201 - Fasteignir forsætisráðuneytis
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01203 - Fasteignir Stjórnarráðsins
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01241 - Umboðsmaður barna
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01261 - Óbyggðanefnd
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01271 - Ríkislögmaður
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01304 - Jafnréttissjóður Íslands
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01313 - Jafnréttisstofa
2020 01 - Forsætisráðuneyti 01401 - Hagstofa Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02101 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02199 - Ráðstöfunarfé
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02201 - Háskóli Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02202 - Tilraunastöð Háskólans að Keldum
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02203 - Raunvísindastofnun Háskólans
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02209 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02210 - Háskólinn á Akureyri
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02216 - Landbúnaðarháskóli Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02217 - Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02225 - Háskólinn á Bifröst
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02227 - Háskólinn í Reykjavík
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02228 - Listaháskóli Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02231 - Rannsóknamiðstöð Íslands / RANNÍS
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02235 - Markáætlun á sviði vísinda og tækni / RANNÍS
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02236 - Rannsóknasjóður / RANNÍS
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02238 - Innviðasjóður / RANNÍS
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02269 - Stofnkostnaður háskóla
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02298 - Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02299 - Fræða- og þekkingarsetur
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02301 - Menntaskólinn í Reykjavík
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02302 - Menntaskólinn á Akureyri
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02305 - Menntaskólinn við Sund
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02306 - Menntaskólinn á Ísafirði
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02308 - Menntaskólinn í Kópavogi
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02314 - Sameiginleg verkefni og þjónusta
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02315 - Orlof og endurmenntun kennara
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02318 - Stofnkostnaður framhaldsskóla
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02321 - Framlög til námsbrauta og skóla
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02352 - Flensborgarskóli
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02358 - Verkmenntaskóli Austurlands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02363 - Framhaldsskólinn á Laugum
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02365 - Borgarholtsskóli
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02368 - Menntaskóli Borgarfjarðar
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02430 - Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02441 - Fullorðinsfræðsla fatlaðra
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02452 - Fræðslu- og símenntunarstöðvar
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02461 - Íslenskukennsla fyrir útlendinga
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02462 - Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02463 - Fræðslusjóður
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02464 - Styrkir til framhaldsfræðslu
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02504 - Tækniskólinn
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02519 - Vinnustaðanámssjóður
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02565 - Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02581 - Verslunarskóli Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02720 - Sérstök fræðsluverkefni
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02721 - Sprotasjóður
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02723 - Menntamálastofnun
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02724 - Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósitun á hö
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02872 - Lánasjóður íslenskra námsmanna
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02884 - Jöfnun á námskostnaði
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02902 - Þjóðminjasafn Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02903 - Þjóðskjalasafn Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02905 - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02906 - Listasafn Einars Jónssonar
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02907 - Listasafn Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02908 - Kvikmyndasafn Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02909 - Hljóðbókasafn Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02911 - Náttúruminjasafn Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02913 - Gljúlfrasteinn - Hús skáldsins
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02915 - Minjastofnun Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02916 - Fornminjasjóður
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02917 - Húsafriðunarsjóður
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02918 - Safnasjóður
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02920 - Samningar og styrkir til starfsemi safna
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02961 - Fjölmiðlanefnd
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02962 - Stuðningur við einkarekna fjölmiðla
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02965 - Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02968 - Stofnkostnaður safna
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02971 - Ríkisútvarpið
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02972 - Íslenski dansflokkurinn
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02973 - Þjóðleikhúsið
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02974 - Sinfóníuhljómsveit Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02978 - Launasjóðir listamanna
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02981 - Kvikmyndamiðstöð Íslands
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02982 - Samningar og styrkir til starfsemi á sviði lista og menningar
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02983 - Ýmis fræðistörf
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02984 - Norræn samvinna
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02985 - Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02986 - Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02988 - Samningar og styrkir til æskulýðsmála
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02989 - Samningar og styrkir til íþróttamála
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02993 - Stofnkostnaður menningarstofnana
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02994 - Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02998 - Varasjóðir málaflokka
2020 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02999 - Ýmislegt
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03101 - Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03111 - Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03190 - Ýmis verkefni
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03199 - Ráðstöfunarfé
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03213 - Varnarmál
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03300 - Sendiráð Íslands
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03390 - Alþjóðleg þróunarsamvinna
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03401 - Alþjóðastofnanir
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03611 - Íslandsstofa
2020 03 - Utanríkisráðuneyti 03998 - Varasjóðir málaflokka
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04101 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04190 - Ýmis verkefni
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04199 - Ráðstöfunarfé
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04215 - Fiskistofa
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04234 - Matvælastofnun
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04238 - Neytendastofa
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04246 - Samkeppniseftirlitið
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04251 - Hugverkastofan
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04252 - Faggildingarsvið Einkaleyfastofu
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04406 - Hafrannsóknastofnun
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04408 - Bygging hafrannsóknaskips
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04411 - Matvælarannsóknir
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04413 - Verkefnasjóður sjávarútvegsins
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04415 - Sjóður til síldarrannsókna
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04417 - Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04421 - Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04431 - Matvælasjóður
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04481 - Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04483 - Landgræðsla og skógrækt í þágu landbúnaðar
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04488 - Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbúnað
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04511 - Tækniþróunarsjóður
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04512 - Kría
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04521 - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04522 - Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04523 - Endurgreiðslur vegna hljóðritun tónlistar á Íslandi
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04528 - Nýsköpun og atvinnuþróun
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04551 - Ferðamálastofa
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04552 - Ferðaábyrgðarsjóður
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04555 - Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04559 - Ýmis ferðamál
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04581 - Orkusjóður
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04583 - Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04599 - Ýmis orkumál
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04801 - Nautgriparækt
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04805 - Sauðfjárrækt
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04807 - Garðyrkja
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04811 - Búnaðarlagasamningur
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04821 - Framleiðnisjóður landbúnaðarins
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04843 - Fiskræktarsjóður
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04844 - Umhverfissjóður sjókvíaeldis
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04845 - Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis, ýmis verkefni
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04851 - Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04853 - Bjargráðasjóður
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04981 - Ýmis framlög í landbúnaði
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04982 - Ýmis framlög í sjávarútvegi
2020 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04998 - Varasjóðir málaflokka
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06101 - Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06102 - Stjórnartíðindi
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06111 - Kosningar
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06151 - Kærunefnd útlendingamála
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06190 - Ýmis verkefni
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06199 - Ráðstöfunarfé
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06201 - Hæstiréttur
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06205 - Landsréttur
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06210 - Héraðsdómstólar
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06220 - Dómstólasýslan
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06231 - Málskostnaður í opinberum málum
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06232 - Opinber réttaraðstoð
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06235 - Bætur brotaþola
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06236 - Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06251 - Persónuvernd
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06300 - Héraðssaksóknari
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06301 - Ríkissaksóknari
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06303 - Ríkislögreglustjóri
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06305 - Lögregluskóli ríkisins
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06310 - Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06312 - Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06313 - Lögreglustjórinn á Vesturlandi
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06314 - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06315 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06316 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06317 - Lögreglustjórinn á Austurlandi
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06318 - Lögreglustjórinn á Suðurlandi
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06319 - Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06325 - Samræmd neyðarsvörun
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06390 - Ýmis löggæslu- og öryggismál
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06395 - Landhelgisgæsla Íslands
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06396 - Landhelgissjóður Íslands
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06397 - Schengen-samstarf
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06398 - Útlendingastofnun
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06399 - Hælisleitendur
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06441 - Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06442 - Sýslumaður Vesturlands
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06443 - Sýslumaður Vestfjarða
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06444 - Sýslumaður Norðurlands vestra
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06445 - Sýslumaður Norðurlands eystra
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06446 - Sýslumaður Austurlands
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06447 - Sýslumaður Suðurlands
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06448 - Sýslumaður Suðurnesja
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06449 - Sýslumaður Vestmannaeyja
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06490 - Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06501 - Fangelsismálastofnun ríkisins
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06591 - Fangelsisbyggingar
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06701 - Þjóðkirkjan
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06705 - Kirkjumálasjóður
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06733 - Kirkjugarðar
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06735 - Sóknargjöld
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06736 - Jöfnunarsjóður sókna
2020 06 - Dómsmálaráðuneyti 06998 - Varasjóðir málaflokka
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07101 - Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07151 - Úrskurðarnefnd velferðarmála
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07190 - Ýmis verkefni
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07199 - Ráðstöfunarfé
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07205 - Leiguíbúðir
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07275 - Húsnæðisbætur
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07276 - Stofnframlög
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07302 - Ríkissáttasemjari
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07322 - Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07329 - Fjölmenningarsetur
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07331 - Vinnueftirlit ríkisins
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07341 - Umboðsmaður skuldara
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07400 - Barnaverndarstofa
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07700 - Málefni fatlaðra
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07750 - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07755 - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07821 - Tryggingastofnun ríkisins
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07825 - Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð / TR
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07826 - Bætur til aldraða
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07827 - Lífeyristryggingar / TR
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07830 - Bætur til eftirlifenda / TR
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07831 - Eftirlaunasjóður aldraðra / TR
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07980 - Vinnumálastofnun
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07981 - Vinnumál
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07982 - Ábyrgðasjóður launa / Vinnumálastofnun
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07983 - Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna / TR
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07984 - Atvinnuleysistryggingasjóður / Vinnumálastofnun
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07986 - Starfsendurhæfingarsjóðir
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07987 - Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga / Vinnumálastofnun
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07988 - Starfsendurhæfing
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07989 - Fæðingarorlof / Vinnumálastofnun
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07998 - Varasjóður málaflokka
2020 07 - Félagsmálaráðuneyti 07999 - Félagsmál, ýmis starfsemi
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08101 - Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08199 - Ráðstöfunarfé
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08202 - Sjúkratryggingar Íslands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08206 - Sjúkratryggingar / SÍ
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08211 - Bætur vegna veikinda og slysa / SÍ
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08212 - Lyf með S-merkingu
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08301 - Landlæknir
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08303 - Lýðheilsusjóður
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08310 - Krabbameinsfélag Íslands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08317 - Lyfjastofnun
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08327 - Geislavarnir ríkisins
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08373 - Landspítali
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08374 - Framlög vegna framleiðslutengdrar fjármögnunar
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08376 - Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08379 - Sjúkrahús, óskipt
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08383 - Sjúkrahótel / SÍ
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08388 - Samningar SÍ um endurhæfingarþjónustu
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08389 - Aðrir samningar um enduhæfingarþjónustu
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08399 - Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08401 - Öldrunarstofnanir, almennt
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08402 - Framkvæmdasjóður aldraðra
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08403 - Öldrunarstofnanir, daggjöld / SÍ
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08444 - Vífilsstaðir, Garðabæ
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08447 - Sóltún, Reykjavík / SÍ
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08500 - Heilsugæslustöðvar, almennt
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08501 - Sjúkraflutningar
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08506 - Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08507 - Heilsugæsluþjónusta samkvæmt reiknilíkani
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08508 - Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08700 - Heilbrigðisstofnanir
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08716 - Heilbrigðisstofnun Vesturlands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08757 - Heilbrigðisstofnun Norðurlands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08791 - Heilbrigðisstofnun Suðunesja
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08807 - Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
2020 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08998 - Varasjóðir málaflokka
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09101 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09103 - Fjársýsla ríkisins
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09190 - Ýmis verkefni ath 130 og 140
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09199 - Ráðstöfunarfé
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09210 - Ríkisskattstjóri
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09214 - Yfirskattanefnd
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09215 - Skattrannsóknarstjóri ríkisins
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09250 - Innheimtukostnaður
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09381 - Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09391 - Jöfnun á örorkubyrgði lamennra lífeyris.
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09481 - Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09483 - Heimildir til flýtingar á framkvæmdum
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09711 - Afskriftir skattkrafna
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09811 - Barnabætur
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09821 - Vaxtabætur
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09901 - Framkvæmdasýsla ríkisins
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09905 - Ríkiskaup
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09973 - Tapaðar kröfur og tjónabætur
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09977 - Bankasýsla ríkisins
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09978 - Fjármálaeftirlitið
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09980 - Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09981 - Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09982 - Stuðningur við fyrirtæki vegna heimsfaraldurs
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09984 - Ríkiseiginir
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09986 - Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09988 - Greiðslur vegna höfundarréttar
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09989 - Ófyrirséð útgjöld
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09990 - Ríkisstjórnarákvarðanir
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09998 - Varasjóðir málaflokka
2020 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09999 - Ýmislegt
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10101 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10190 - Ýmis verkefni
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10199 - Ráðstöfunarfé
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10211 - Vegagerðin
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10221 - Samgöngustofa
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10231 - Rannsóknanefnd samgönguslysa
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10241 - Hafnabótasjóður / Vegagerðin
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10252 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10512 - Póst- og fjarskiptastofnunin
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10513 - Jöfnunarsjóður alþjónustu
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10521 - Fjarskiptasjóður
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10601 - Þjóðskrá Íslands
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10701 - Byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10711 - Byggðastofnun
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10731 - Flutningssjóður olíuvara
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10732 - Jöfnun flutningskostnaðar
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10801 - Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
2020 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10998 - Varasjóðir málaflokka
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14101 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14151 - Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14190 - Ýmis verkefni
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14199 - Ráðstöfunarfé
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14202 - Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14211 - Umhverfisstofnun
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14212 - Vatnajökulsþjóðgarður
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14216 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14231 - Landgræðsla ríkisins
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14241 - Skógræktin
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14243 - Hekluskógar
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14287 - Úrvinnslusjóður
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14289 - Endurvinnslan hf.
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14301 - Skipulagsstofnun
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14303 - Skipulagsmál sveitarfélaga
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14310 - Landmælingar Íslands
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14381 - Ofanflóðasjóður
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14401 - Náttúrufræðistofnun Íslands
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14403 - Náttúrustofur
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14407 - Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14412 - Veðurstofa Íslands
2020 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14998 - Varasjóður málaflokka
2020 19 - Fjármagnskostnaður 19801 - Vaxtagjöld ríkissjóðs
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00101 - Embætti forseta Íslands
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00201 - Alþingi
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00205 - Framkvæmdir á Alþingisreit / Alþingi
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00213 - Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands / Alþingi
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00291 - Rannsóknarnefndir Alþingis / Alþingi
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00301 - Ríkisstjórn
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00401 - Hæstiréttur
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00610 - Umboðsmaður Alþingis
2019 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00620 - Ríkisendurskoðun
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01101 - Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01190 - Ýmis verkefni
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01199 - Ráðstöfunarfé
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01201 - Fasteignir forsætisráðuneytis
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01203 - Fasteignir Stjórnarráðsins
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01241 - Umboðsmaður barna
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01261 - Óbyggðanefnd
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01271 - Ríkislögmaður
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01304 - Jafnréttissjóður Íslands
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01313 - Jafnréttisstofa
2019 01 - Forsætisráðuneyti 01401 - Hagstofa Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02101 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02199 - Ráðstöfunarfé
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02201 - Háskóli Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02202 - Tilraunastöð Háskólans að Keldum
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02203 - Raunvísindastofnun Háskólans
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02209 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02210 - Háskólinn á Akureyri
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02216 - Landbúnaðarháskóli Íslands Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02217 - Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02225 - Háskólinn á Bifröst
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02227 - Háskólinn í Reykjavík
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02228 - Listaháskóli Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02231 - Rannsóknamiðstöð Íslands / RANNÍS
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02235 - Markáætlun á sviði vísinda og tækni / RANNÍS
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02236 - Rannsóknasjóður / RANNÍS
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02238 - Innviðasjóður / RANNÍS
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02269 - Stofnkostnaður háskóla
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02298 - Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02299 - Fræða- og þekkingarsetur
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02301 - Menntaskólinn í Reykjavík
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02302 - Menntaskólinn á Akureyri
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02305 - Menntaskólinn við Sund Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02306 - Menntaskólinn á Ísafirði
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02308 - Menntaskólinn í Kópavogi
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02314 - Sameiginleg verkefni og þjónusta
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02315 - Orlof og endurmenntun kennara
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02316 - Fasteignir framhaldsskóla Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02318 - Stofnkostnaður framhaldsskóla
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02319 - Framhaldsskólar, almennt Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02321 - Framlög til námsbrauta og skóla
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02352 - Flensborgarskóli
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02358 - Verkmenntaskóli Austurlands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02363 - Framhaldsskólinn á Laugum
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02365 - Borgarholtsskóli Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02368 - Menntaskóli Borgarfjarðar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02430 - Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02441 - Fullorðinsfræðsla fatlaðra
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02452 - Fræðslu- og símenntunarstöðvar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02461 - Íslenskukennsla fyrir útlendinga
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02462 - Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02463 - Fræðslusjóður
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02464 - Styrkir til framhaldsfræðslu
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02504 - Tækniskólinn
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02518 - Þróunarsjóður fyrir starfsnám
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02519 - Vinnustaðanámssjóður
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02565 - Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02581 - Verslunarskóli Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02720 - Sérstök fræðsluverkefni
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02721 - Sprotasjóður
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02723 - Menntamálastofnun
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02724 - Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósitun á hö
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02872 - Lánasjóður íslenskra námsmanna
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02884 - Jöfnun á námskostnaði
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02902 - Þjóðminjasafn Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02903 - Þjóðskjalasafn Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02905 - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02906 - Listasafn Einars Jónssonar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02907 - Listasafn Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02908 - Kvikmyndasafn Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02909 - Hljóðbókasafn Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02911 - Náttúruminjasafn Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02913 - Gljúlfrasteinn - Hús skáldsins
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02915 - Minjastofnun Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02916 - Fornminjasjóður
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02917 - Húsafriðunarsjóður
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02918 - Safnasjóður
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02919 - Söfn og menningarminjar Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02920 - Samningar og styrkir til starfsemi safna
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02961 - Fjölmiðlanefnd
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02965 - Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02968 - Stofnkostnaður safna
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02971 - Ríkisútvarpið
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02972 - Íslenski dansflokkurinn
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02973 - Þjóðleikhúsið
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02974 - Sinfóníuhljómsveit Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02978 - Launasjóðir listamanna
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02980 - Verkefnasjóðir Vantar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02981 - Kvikmyndamiðstöð Íslands
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02982 - Samningar og styrkir til starfsemi á sviði lista og menningar
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02983 - Ýmis fræðistörf
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02984 - Norræn samvinna
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02985 - Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02986 - Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02988 - Samningar og styrkir til æskulýðsmála
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02989 - Samningar og styrkir til íþróttamála
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02993 - Stofnkostnaður menningarstofnana
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02994 - Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02998 - Varasjóðir málaflokka
2019 02 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti 02999 - Ýmislegt
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03101 - Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03111 - Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03190 - Ýmis verkefni
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03199 - Ráðstöfunarfé
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03213 - Varnarmál
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03300 - Sendiráð Íslands
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03390 - Alþjóðleg þróunarsamvinna
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03401 - Alþjóðastofnanir
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03611 - Íslandsstofa
2019 03 - Utanríkisráðuneyti 03998 - Varasjóðir málaflokka
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04101 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04190 - Ýmis verkefni
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04199 - Ráðstöfunarfé
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04215 - Fiskistofa
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04234 - Matvælastofnun
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04238 - Neytendastofa
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04246 - Samkeppniseftirlitið
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04251 - Einkaleyfastofan
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04252 - Faggildingarsvið Einkaleyfastofu
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04406 - Hafrannsóknastofnun
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04411 - Matvælarannsóknir
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04413 - Verkefnasjóður sjávarútvegsins
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04415 - Sjóður til síldarrannsókna
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04417 - Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04421 - Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04481 - Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04483 - Landgræðsla og skógrækt í þágu landbúnaðar
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04488 - Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbúnað
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04511 - Tækniþróunarsjóður
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04521 - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04522 - Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04523 - Endurgreiðslur vegna hljóðritun tónlistar á Íslandi
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04528 - Nýsköpun og atvinnuþróun
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04551 - Ferðamálastofa
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04555 - Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04559 - Ýmis ferðamál
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04581 - Orkusjóður
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04583 - Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04599 - Ýmis orkumál
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04801 - Nautgriparækt
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04805 - Sauðfjárrækt
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04807 - Garðyrkja
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04811 - Búnaðarlagasamningur
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04821 - Framleiðnisjóður landbúnaðarins
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04840 - Stuðningur við fiskeldi / Byggðastofnun Vantar
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04843 - Fiskræktarsjóður
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04844 - Umhverfissjóður sjókvíaeldis
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04845 - Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis, ýmis verkefni
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04851 - Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04853 - Bjargráðasjóður
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04981 - Ýmis framlög í landbúnaði
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04982 - Ýmis framlög í sjávarútvegi
2019 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04998 - Varasjóðir málaflokka
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06101 - Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06102 - Stjórnartíðindi
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06111 - Kosningar
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06151 - Kærunefnd útlendingamála
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06190 - Ýmis verkefni
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06199 - Ráðstöfunarfé
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06201 - Hæstiréttur
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06205 - Landsréttur
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06210 - Héraðsdómstólar
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06220 - Dómstólasýslan
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06231 - Málskostnaður í opinberum málum
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06232 - Opinber réttaraðstoð
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06235 - Bætur brotaþola
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06236 - Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06251 - Persónuvernd
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06300 - Héraðssaksóknari
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06301 - Ríkissaksóknari
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06303 - Ríkislögreglustjóri
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06305 - Lögregluskóli ríkisins
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06310 - Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06312 - Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06313 - Lögreglustjórinn á Vesturlandi
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06314 - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06315 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06316 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06317 - Lögreglustjórinn á Austurlandi
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06318 - Lögreglustjórinn á Suðurlandi
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06319 - Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06325 - Samræmd neyðarsvörun
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06390 - Ýmis löggæslu- og öryggismál
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06395 - Landhelgisgæsla Íslands
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06396 - Landhelgissjóður Íslands
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06397 - Schengen-samstarf
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06398 - Útlendingastofnun
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06399 - Hælisleitendur
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06441 - Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06442 - Sýslumaður Vesturlands
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06443 - Sýslumaður Vestfjarða
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06444 - Sýslumaður Norðurlands vestra
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06445 - Sýslumaður Norðurlands eystra
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06446 - Sýslumaður Austurlands
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06447 - Sýslumaður Suðurlands
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06448 - Sýslumaður Suðurnesja
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06449 - Sýslumaður Vestmannaeyja
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06490 - Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06501 - Fangelsismálastofnun ríkisins
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06591 - Fangelsisbyggingar
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06701 - Þjóðkirkjan
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06705 - Kirkjumálasjóður
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06733 - Kirkjugarðar
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06735 - Sóknargjöld
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06736 - Jöfnunarsjóður sókna
2019 06 - Dómsmálaráðuneyti 06998 - Varasjóðir málaflokka
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07101 - Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07151 - Úrskurðarnefnd velferðarmála
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07190 - Ýmis verkefni
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07199 - Ráðstöfunarfé
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07275 - Húsnæðisbætur
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07276 - Stofnframlög
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07302 - Ríkissáttasemjari
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07320 - Mannvirkjastofnun
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07329 - Fjölmenningarsetur
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07331 - Vinnueftirlit ríkisins
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07341 - Umboðsmaður skuldara
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07400 - Barnaverndarstofa
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07700 - Málefni fatlaðra
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07750 - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07755 - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07821 - Tryggingastofnun ríkisins
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07825 - Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð / TR
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07827 - Lífeyristryggingar / TR
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07830 - Bætur til eftirlifenda / TR
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07831 - Eftirlaunasjóður aldraðra / TR
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07980 - Vinnumálastofnun
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07981 - Vinnumál
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07982 - Ábyrgðasjóður launa / Vinnumálastofnun
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07983 - Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna / TR
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07984 - Atvinnuleysistryggingasjóður / Vinnumálastofnun Vantar
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07986 - Starfsendurhæfingarsjóðir
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07987 - Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga / Vinnumálastofnun
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07988 - Starfsendurhæfing
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07989 - Fæðingarorlof / Vinnumálastofnun
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07998 - Varasjóður málaflokka
2019 07 - Félagsmálaráðuneyti 07999 - Félagsmál, ýmis starfsemi
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08101 - Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08190 - Ýmis verkefni Vantar
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08199 - Ráðstöfunarfé
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08202 - Sjúkratryggingar Íslands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08206 - Sjúkratryggingar / SÍ
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08211 - Bætur vegna veikinda og slysa / SÍ
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08212 - Lyf með S-merkingu
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08301 - Landlæknir
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08303 - Lýðheilsusjóður
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08310 - Krabbameinsfélag Íslands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08317 - Lyfjastofnun
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08327 - Geislavarnir ríkisins
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08373 - Landspítali
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08374 - Framlög vegna framleiðslutengdrar fjármögnunar
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08376 - Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08379 - Sjúkrahús, óskipt
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08383 - Sjúkrahótel / SÍ
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08388 - Samningar SÍ um endurhæfingarþjónustu
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08389 - Aðrir samningar um enduhæfingarþjónustu
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08399 - Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08401 - Öldrunarstofnanir, almennt
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08402 - Framkvæmdasjóður aldraðra
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08403 - Öldrunarstofnanir, daggjöld / SÍ
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08419 - Sólvangur, Hafnarfirði
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08444 - Vífilsstaðir, Garðabæ
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08447 - Sóltún, Reykjavík / SÍ
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08500 - Heilsugæslustöðvar, almennt
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08501 - Sjúkraflutningar
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08506 - Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08507 - Heilsugæsluþjónusta samkvæmt reiknilíkani
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08508 - Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08700 - Heilbrigðisstofnanir
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08716 - Heilbrigðisstofnun Vesturlands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08757 - Heilbrigðisstofnun Norðurlands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08791 - Heilbrigðisstofnun Suðunesja
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08807 - Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
2019 08 - Heilbrigðisráðuneyti 08998 - Varasjóðir málaflokka Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09101 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09103 - Fjársýsla ríkisins
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09190 - Ýmis verkefni ath 130 og 140
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09199 - Ráðstöfunarfé
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09210 - Ríkisskattstjóri
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09214 - Yfirskattanefnd
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09215 - Skattrannsóknarstjóri ríkisins
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09250 - Innheimtukostnaður
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09262 - Tollstjórinn
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09381 - Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09391 - Jöfnun á örorkubyrgði lamennra lífeyris.
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09481 - Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09711 - Afskriftir skattkrafna Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09811 - Barnabætur
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09821 - Vaxtabætur Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09825 - Niðurfærsla á verðtryggðum húsnæðisskuldum heimila Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09901 - Framkvæmdasýsla ríkisins
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09905 - Ríkiskaup
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09971 - Ríkisábyrgðir Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09973 - Tapaðar kröfur og tjónabætur Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09977 - Bankasýsla ríkisins
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09978 - Fjármálaeftirlitið Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09980 - Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09981 - Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09984 - Ríkiseiginir
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09985 - Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09986 - Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09988 - Greiðslur vegna höfundarréttar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09989 - Ófyrirséð útgjöld Vantar
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09990 - Ríkisstjórnarákvarðanir
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09998 - Varasjóðir málaflokka
2019 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09999 - Ýmislegt
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10101 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10190 - Ýmis verkefni
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10199 - Ráðstöfunarfé
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10211 - Vegagerðin
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10221 - Samgöngustofa
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10231 - Rannsóknanefnd samgönguslysa
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10241 - Hafnabótasjóður / Vegagerðin
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10252 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10512 - Póst- og fjarskiptastofnunin
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10513 - Jöfnunarsjóður alþjónustu
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10521 - Fjarskiptasjóður
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10601 - Þjóðskrá Íslands
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10701 - Byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10711 - Byggðastofnun
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10731 - Flutningssjóður olíuvara
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10732 - Jöfnun flutningskostnaðar
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10801 - Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
2019 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10998 - Varasjóðir málaflokka
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14101 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14151 - Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14190 - Ýmis verkefni
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14199 - Ráðstöfunarfé
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14202 - Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14211 - Umhverfisstofnun
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14212 - Vatnajökulsþjóðgarður
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14216 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14231 - Landgræðsla ríkisins
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14241 - Skógræktin
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14243 - Hekluskógar
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14287 - Úrvinnslusjóður
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14289 - Endurvinnslan hf.
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14301 - Skipulagsstofnun
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14303 - Skipulagsmál sveitarfélaga
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14310 - Landmælingar Íslands
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14381 - Ofanflóðasjóður
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14401 - Náttúrufræðistofnun Íslands
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14403 - Náttúrustofur
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14407 - Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14412 - Veðurstofa Íslands
2019 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14998 - Varasjóður málaflokka
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00101 - Embætti forseta Íslands
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00201 - Alþingi
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00205 - Framkvæmdir á Alþingisreit
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00213 - Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00291 - Rannsóknarnefndir Alþingis
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00301 - Ríkisstjórn
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00401 - Hæstiréttur
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00610 - Umboðsmaður Alþingis
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00620 - Ríkisendurskoðun
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01101 - Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01190 - Ýmis verkefni
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01201 - Fasteignir forsætisráðuneytis
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01203 - Fasteignir Stjórnarráðsins
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01241 - Umboðsmaður barna
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01261 - Óbyggðanefnd
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01271 - Ríkislögmaður
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01401 - Hagstofa Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02101 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02199 - Ráðstöfunarfé Ekki skilað
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02201 - Háskóli Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02202 - Tilraunastöð Háskólans að Keldum
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02203 - Raunvísindastofnun Háskólans Ekki skilað
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02209 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02210 - Háskólinn á Akureyri
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02216 - Landbúnaðarháskóli Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02217 - Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02225 - Háskólinn á Bifröst
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02227 - Háskólinn í Reykjavík
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02228 - Listaháskóli Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02231 - Rannsóknamiðstöð Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02235 - Markáætlun á sviði vísinda og tækni
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02236 - Rannsóknasjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02238 - Innviðasjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02269 - Stofnkostnaður háskóla
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02298 - Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02299 - Fræða- og þekkingarsetur
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02301 - Menntaskólinn í Reykjavík
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02302 - Menntaskólinn á Akureyri
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02305 - Menntaskólinn við Sund
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02306 - Menntaskólinn á Ísafirði
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02308 - Menntaskólinn í Kópavogi
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02314 - Sameiginleg verkefni og þjónusta
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02315 - Orlof og endurmenntun kennara
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02318 - Stofnkostnaður framhaldsskóla
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02321 - Framlög til námsbrauta og skóla
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02352 - Flensborgarskóli
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02358 - Verkmenntaskóli Austurlands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02363 - Framhaldsskólinn á Laugum
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02365 - Borgarholtsskóli
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02368 - Menntaskóli Borgarfjarðar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02430 - Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02441 - Fullorðinsfræðsla fatlaðra
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02452 - Fræðslu- og símenntunarstöðvar Vantar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02461 - Íslenskukennsla fyrir útlendinga
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02462 - Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02463 - Fræðslusjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02464 - Styrkir til framhaldsfræðslu
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02504 - Tækniskólinn
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02518 - Þróunarsjóður fyrir starfsnám
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02519 - Vinnustaðanámssjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02565 - Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02581 - Verslunarskóli Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02720 - Sérstök fræðsluverkefni
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02721 - Sprotasjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02723 - Menntamálastofnun
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02724 - Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02872 - Lánasjóður íslenskra námsmanna
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02884 - Jöfnun á námskostnaði
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02902 - Þjóðminjasafn Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02903 - Þjóðskjalasafn Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02905 - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02906 - Listasafn Einars Jónssonar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02907 - Listasafn Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02908 - Kvikmyndasafn Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02909 - Hljóðbókasafn Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02911 - Náttúruminjasafn Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02913 - Gljúfrasteinn - Hús skáldsins
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02915 - Minjastofnun Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02916 - Fornminjasjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02917 - Húsafriðunarsjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02918 - Safnasjóður
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02919 - Söfn og menningarminjar Vantar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02920 - Samningar og styrkir til starfsemi safna
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02961 - Fjölmiðlanefnd
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02965 - Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02968 - Stofnkostnaður safna
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02971 - Ríkisútvarpið
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02972 - Íslenski dansflokkurinn
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02973 - Þjóðleikhúsið
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02974 - Sinfóníuhljómsveit Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02978 - Launasjóðir listamanna
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02980 - Verkefnasjóðir
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02981 - Kvikmyndamiðstöð Íslands
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02982 - Samningar og styrkir á sviði lista og menningar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02983 - Ýmis fræðistörf
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02984 - Norræn samvinna
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02985 - Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02986 - Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02988 - Samningar og styrkir til æskulýðsmála
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02989 - Samningar og styrkir til íþróttamála
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02993 - Stofnkostnaður menningarstofnana
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02994 - Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02998 - Varasjóðir málaflokka
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02999 - Ýmislegt
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03101 - Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03111 - Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03190 - Ýmis verkefni Vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03213 - Varnarmál
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03300 - Sendiráð Íslands Vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03390 - Alþjóðleg þróunarsamvinna Vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03401 - Alþjóðastofnanir Vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03611 - Íslandsstofa Vantar
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04101 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04190 - Ýmis verkefni
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04215 - Fiskistofa
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04234 - Matvælastofnun
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04238 - Neytendastofa
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04246 - Samkeppniseftirlitið
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04251 - Einkaleyfastofan
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04406 - Hafrannsóknastofnun
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04411 - Matvælarannsóknir
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04413 - Verkefnasjóður sjávarútvegsins
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04415 - Sjóður til síldarrannsókna
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04417 - Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04421 - Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04481 - Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04483 - Landgræðsla og skógrækt í þágu landbúnaðar
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04488 - Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbúnað
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04511 - Tækniþróunarsjóður
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04521 - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04522 - Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04523 - Endurgreiðslur vegna hljóðritun tónlistar á Íslandi
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04528 - Nýsköpun og atvinnuþróun
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04551 - Ferðamálastofa
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04555 - Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04559 - Ýmis ferðamál
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04581 - Orkusjóður Vantar
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04583 - Niðurgreiðslur á húshitun
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04599 - Ýmis orkumál
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04801 - Nautgriparækt
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04805 - Sauðfjárrækt
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04807 - Garðyrkja
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04811 - Búnaðarlagasamningur
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04821 - Framleiðnisjóður landbúnaðarins
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04843 - Fiskræktarsjóður
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04844 - Umhverfissjóður sjókvíaeldis
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04845 - Alþjóðlegt samstarf í sjávarútvegi
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04851 - Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04853 - Bjargráðasjóður
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04981 - Ýmis framlög í landbúnaði
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04982 - Ýmis framlög í sjávarútvegi
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04998 - Varasjóðir málaflokka
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06101 - Dómsmálaráðuneyti,aðalskrifstofa
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06102 - Stjórnartíðindi
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06111 - Kosningar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06151 - Kærunefnd útlendingamála
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06190 - Ýmis verkefni
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06199 - Ráðstöfunarfé
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06201 - Hæstiréttur
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06205 - Landsréttur Vantar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06210 - Héraðsdómstólar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06220 - Dómstólasýslan
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06231 - Málskostnaður í opinberum málum
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06232 - Opinber réttaraðstoð
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06235 - Bætur brotaþola
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06236 - Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06251 - Persónuvernd
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06300 - Héraðssaksóknari
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06301 - Ríkissaksóknari
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06303 - Ríkislögreglustjóri Vantar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06305 - Lögregluskóli ríkisins
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06310 - Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06312 - Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06313 - Lögreglustjórinn á Vesturlandi
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06314 - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06315 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06316 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06317 - Lögreglustjórinn á Austurlandi
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06318 - Lögreglustjórinn á Suðurlandi
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06319 - Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06325 - Samræmd neyðarsvörun
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06390 - Ýmis löggæslu- og öryggismál
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06395 - Landhelgisgæsla Íslands
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06396 - Landhelgissjóður Íslands
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06397 - Schengen-samstarf
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06398 - Útlendingastofnun
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06399 - Hælisleitendur
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06441 - Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06442 - Sýslumaður Vesturlands
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06443 - Sýslumaður Vestfjarða
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06444 - Sýslumaður Norðurlands vestra
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06445 - Sýslumaður Norðurlands eystra
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06446 - Sýslumaður Austurlands
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06447 - Sýslumaður Suðurlands
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06448 - Sýslumaður Suðurnesja
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06449 - Sýslumaður Vestmannaeyja
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06490 - Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06501 - Fangelsismálastofnun ríkisins
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06591 - Fangelsisbyggingar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06701 - Þjóðkirkjan
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06705 - Kirkjumálasjóður
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06733 - Kirkjugarðar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06735 - Sóknargjöld
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06736 - Jöfnunarsjóður sókna
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06998 - Varasjóðir málaflokka
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08101 - Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08151 - Úrskurðarnefnd velferðarmála
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08190 - Ýmis verkefni
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08190 - Ýmis verkefni
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08201 - Tryggingastofnun ríkisins
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08202 - Sjúkratryggingar Íslands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08203 - Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08204 - Lífeyristryggingar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08206 - Sjúkratryggingar Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08210 - Bætur til eftirlifenda
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08211 - Bætur vegna veikinda og slysa Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08214 - Eftirlaunasjóður aldraðra
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08301 - Landlæknir
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08303 - Lýðheilsusjóður
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08310 - Krabbameinsfélag Íslands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08317 - Lyfjastofnun
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08327 - Geislavarnir ríkisins
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08329 - Fjölmenningarsetur
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08331 - Vinnueftirlit ríkisins
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08332 - Ríkissáttasemjari
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08333 - Jafnréttisstofa
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08334 - Umboðsmaður skuldara
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08336 - Jafnréttissjóður Íslands Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08337 - Ýmis vinnumarkaðsmál
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08373 - Landspítali
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08376 - Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08379 - Sjúkrahús, óskipt Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08383 - Sjúkrahótel Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08388 - Samningar SÍ um endurhæfingarþjónustu
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08389 - Aðrir samningar um endurhæfingarþjónustu
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08398 - Félagsmál, ýmis starfsemi
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08399 - Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08401 - Öldrunarstofnanir, almennt
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08402 - Framkvæmdasjóður aldraðra
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08403 - Öldrunarstofnanir, daggjöld Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08419 - Sólvangur, Hafnarfirði
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08444 - Vífilsstaðir, Garðabæ
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08447 - Sóltún, Reykjavík Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08500 - Heilsugæslustöðvar, almennt
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08501 - Sjúkraflutningar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08506 - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08507 - Heilsugæslustöðvar samkvæmt reiknilíkani Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08508 - Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08700 - Heilbrigðisstofnanir
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08716 - Heilbrigðisstofnun Vesturlands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08757 - Heilbrigðisstofnun Norðurlands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08791 - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08801 - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08805 - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08807 - Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08809 - Málefni fatlaðra
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08821 - Barnaverndarstofa
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08841 - Vinnumálastofnun
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08842 - Vinnumál
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08851 - Atvinnuleysistryggingasjóður Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08852 - Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08853 - Ábyrgðasjóður launa Vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08854 - Fæðingarorlof
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08855 - Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08856 - Starfsendurhæfing
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08857 - Starfsendurhæfingarsjóðir
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08861 - Leiguíbúðir
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08865 - Húsnæðisbætur
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08870 - Samningar um aðstoð við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08998 - Varasjóðir málaflokka
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09101 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09103 - Fjársýsla ríkisins
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09190 - Ýmis verkefni
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09199 - Ráðstöfunarfé
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09210 - Ríkisskattstjóri
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09214 - Yfirskattanefnd
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09215 - Skattrannsóknarstjóri ríkisins
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09250 - Innheimtukostnaður Vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09262 - Tollstjórinn
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09381 - Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09391 - Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09481 - Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09711 - Afskriftir skattkrafna
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09811 - Barnabætur
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09821 - Vaxtabætur
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09901 - Framkvæmdasýsla ríkisins Vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09905 - Ríkiskaup
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09973 - Tapaðar kröfur og tjónabætur Vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09977 - Bankasýsla ríkisins
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09978 - Fjármálaeftirlitið
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðu