Ársreikningar


Ár Ráðuneyti Stofnun Skrá
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00101 - Embætti forseta Íslands PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00201 - Alþingi PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00205 - Framkvæmdir á Alþingisreit PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00213 - Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands vantar
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00291 - Rannsóknarnefndir Alþingis PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00301 - Ríkisstjórn PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00401 - Hæstiréttur PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00610 - Umboðsmaður Alþingis PDF
2018 00 - Æðsta stjórn ríkisins 00620 - Ríkisendurskoðun PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01101 - Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01190 - Ýmis verkefni PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01201 - Fasteignir forsætisráðuneytis PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01203 - Fasteignir Stjórnarráðsins PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01241 - Umboðsmaður barna PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01261 - Óbyggðanefnd PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01271 - Ríkislögmaður PDF
2018 01 - Forsætisráðuneyti 01401 - Hagstofa Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02101 - Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02199 - Ráðstöfunarfé vantar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02201 - Háskóli Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02202 - Tilraunastöð Háskólans að Keldum PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02203 - Raunvísindastofnun Háskólans vantar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02209 - Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02210 - Háskólinn á Akureyri PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02216 - Landbúnaðarháskóli Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02217 - Hólaskóli - Háskólinn á Hólum PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02225 - Háskólinn á Bifröst PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02227 - Háskólinn í Reykjavík PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02228 - Listaháskóli Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02231 - Rannsóknamiðstöð Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02235 - Markáætlun á sviði vísinda og tækni PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02236 - Rannsóknasjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02238 - Innviðasjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02269 - Stofnkostnaður háskóla PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02298 - Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02299 - Fræða- og þekkingarsetur PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02301 - Menntaskólinn í Reykjavík PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02302 - Menntaskólinn á Akureyri PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02305 - Menntaskólinn við Sund PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02306 - Menntaskólinn á Ísafirði PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02308 - Menntaskólinn í Kópavogi PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02314 - Sameiginleg verkefni og þjónusta PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02315 - Orlof og endurmenntun kennara PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02318 - Stofnkostnaður framhaldsskóla PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02321 - Framlög til námsbrauta og skóla PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02352 - Flensborgarskóli PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02358 - Verkmenntaskóli Austurlands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02363 - Framhaldsskólinn á Laugum PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02365 - Borgarholtsskóli PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02368 - Menntaskóli Borgarfjarðar PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02430 - Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02441 - Fullorðinsfræðsla fatlaðra PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02452 - Fræðslu- og símenntunarstöðvar vantar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02461 - Íslenskukennsla fyrir útlendinga PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02462 - Fræðslumiðstöð atvinnulífsins PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02463 - Fræðslusjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02464 - Styrkir til framhaldsfræðslu PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02504 - Tækniskólinn PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02518 - Þróunarsjóður fyrir starfsnám PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02519 - Vinnustaðanámssjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02565 - Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02581 - Verslunarskóli Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02720 - Sérstök fræðsluverkefni PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02721 - Sprotasjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02723 - Menntamálastofnun PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02724 - Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02872 - Lánasjóður íslenskra námsmanna PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02884 - Jöfnun á námskostnaði PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02902 - Þjóðminjasafn Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02903 - Þjóðskjalasafn Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02905 - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02906 - Listasafn Einars Jónssonar PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02907 - Listasafn Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02908 - Kvikmyndasafn Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02909 - Hljóðbókasafn Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02911 - Náttúruminjasafn Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02913 - Gljúfrasteinn - Hús skáldsins PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02915 - Minjastofnun Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02916 - Fornminjasjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02917 - Húsafriðunarsjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02918 - Safnasjóður PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02919 - Söfn og menningarminjar vantar
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02920 - Samningar og styrkir til starfsemi safna PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02961 - Fjölmiðlanefnd PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02965 - Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02968 - Stofnkostnaður safna PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02971 - Ríkisútvarpið PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02972 - Íslenski dansflokkurinn PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02973 - Þjóðleikhúsið PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02974 - Sinfóníuhljómsveit Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02978 - Launasjóðir listamanna PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02980 - Verkefnasjóðir PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02981 - Kvikmyndamiðstöð Íslands PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02982 - Samningar og styrkir á sviði lista og menningar PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02983 - Ýmis fræðistörf PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02984 - Norræn samvinna PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02985 - Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02986 - Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02988 - Samningar og styrkir til æskulýðsmála PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02989 - Samningar og styrkir til íþróttamála PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02993 - Stofnkostnaður menningarstofnana PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02994 - Samningar og styrkir til starfsemi menningarstofnana PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02998 - Varasjóðir málaflokka PDF
2018 02 - Mennta- og menningamálaráðuneyti 02999 - Ýmislegt PDF
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03101 - Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03111 - Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis PDF
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03190 - Ýmis verkefni vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03213 - Varnarmál PDF
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03300 - Sendiráð Íslands vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03390 - Alþjóðleg þróunarsamvinna vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03401 - Alþjóðastofnanir vantar
2018 03 - Utanríkisráðuneyti 03611 - Íslandsstofa vantar
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04101 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04190 - Ýmis verkefni PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04215 - Fiskistofa PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04217 - Verðlagsstofa skiptaverðs PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04234 - Matvælastofnun PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04238 - Neytendastofa PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04246 - Samkeppniseftirlitið PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04251 - Einkaleyfastofan PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04406 - Hafrannsóknastofnun PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04411 - Matvælarannsóknir PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04413 - Verkefnasjóður sjávarútvegsins PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04415 - Sjóður til síldarrannsókna PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04417 - Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04421 - Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04481 - Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04483 - Landgræðsla og skógrækt í þágu landbúnaðar PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04488 - Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbúnað PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04501 - Nýsköpunarmiðstöð Íslands PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04511 - Tækniþróunarsjóður PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04521 - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04522 - Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04523 - Endurgreiðslur vegna hljóðritun tónlistar á Íslandi PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04528 - Nýsköpun og atvinnuþróun PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04551 - Ferðamálastofa PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04555 - Framkvæmdasjóður ferðamannastaða PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04559 - Ýmis ferðamál PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04571 - Orkustofnun PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04581 - Orkusjóður vantar
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04583 - Niðurgreiðslur á húshitun PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04599 - Ýmis orkumál PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04801 - Nautgriparækt PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04805 - Sauðfjárrækt PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04807 - Garðyrkja PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04811 - Búnaðarlagasamningur PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04821 - Framleiðnisjóður landbúnaðarins PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04843 - Fiskræktarsjóður PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04844 - Umhverfissjóður sjókvíaeldis PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04845 - Alþjóðlegt samstarf í sjávarútvegi PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04851 - Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04853 - Bjargráðasjóður PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04981 - Ýmis framlög í landbúnaði PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04982 - Ýmis framlög í sjávarútvegi PDF
2018 04 - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 04998 - Varasjóðir málaflokka PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06101 - Dómsmálaráðuneyti,aðalskrifstofa PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06102 - Stjórnartíðindi PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06111 - Kosningar PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06151 - Kærunefnd útlendingamála PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06190 - Ýmis verkefni PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06199 - Ráðstöfunarfé PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06201 - Hæstiréttur PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06205 - Landsréttur vantar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06210 - Héraðsdómstólar PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06220 - Dómstólasýslan PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06231 - Málskostnaður í opinberum málum PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06232 - Opinber réttaraðstoð PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06235 - Bætur brotaþola PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06236 - Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06251 - Persónuvernd PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06300 - Héraðssaksóknari PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06301 - Ríkissaksóknari PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06303 - Ríkislögreglustjóri vantar
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06305 - Lögregluskóli ríkisins PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06310 - Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06312 - Lögreglustjórinn á Suðurnesjum PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06313 - Lögreglustjórinn á Vesturlandi PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06314 - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06315 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06316 - Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06317 - Lögreglustjórinn á Austurlandi PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06318 - Lögreglustjórinn á Suðurlandi PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06319 - Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06325 - Samræmd neyðarsvörun PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06390 - Ýmis löggæslu- og öryggismál PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06395 - Landhelgisgæsla Íslands PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06396 - Landhelgissjóður Íslands PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06397 - Schengen-samstarf PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06398 - Útlendingastofnun PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06399 - Hælisleitendur PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06441 - Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06442 - Sýslumaður Vesturlands PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06443 - Sýslumaður Vestfjarða PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06444 - Sýslumaður Norðurlands vestra PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06445 - Sýslumaður Norðurlands eystra PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06446 - Sýslumaður Austurlands PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06447 - Sýslumaður Suðurlands PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06448 - Sýslumaður Suðurnesja PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06449 - Sýslumaður Vestmannaeyja PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06490 - Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06501 - Fangelsismálastofnun ríkisins PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06591 - Fangelsisbyggingar PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06701 - Þjóðkirkjan PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06705 - Kirkjumálasjóður PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06733 - Kirkjugarðar PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06735 - Sóknargjöld PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06736 - Jöfnunarsjóður sókna PDF
2018 06 - Innanríkisráðuneyti 06998 - Varasjóðir málaflokka PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08101 - Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08151 - Úrskurðarnefnd velferðarmála PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08190 - Ýmis verkefni PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08190 - Ýmis verkefni PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08201 - Tryggingastofnun ríkisins PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08202 - Sjúkratryggingar Íslands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08203 - Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08204 - Lífeyristryggingar PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08206 - Sjúkratryggingar vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08210 - Bætur til eftirlifenda PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08211 - Bætur vegna veikinda og slysa vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08214 - Eftirlaunasjóður aldraðra PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08301 - Landlæknir PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08303 - Lýðheilsusjóður PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08310 - Krabbameinsfélag Íslands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08317 - Lyfjastofnun PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08327 - Geislavarnir ríkisins PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08329 - Fjölmenningarsetur PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08331 - Vinnueftirlit ríkisins PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08332 - Ríkissáttasemjari PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08333 - Jafnréttisstofa PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08334 - Umboðsmaður skuldara PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08336 - Jafnréttissjóður Íslands vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08337 - Ýmis vinnumarkaðsmál PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08358 - Sjúkrahúsið á Akureyri PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08373 - Landspítali PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08376 - Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08379 - Sjúkrahús, óskipt vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08383 - Sjúkrahótel vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08388 - Samningar SÍ um endurhæfingarþjónustu PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08389 - Aðrir samningar um endurhæfingarþjónustu PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08398 - Félagsmál, ýmis starfsemi PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08399 - Heilbrigðismál, ýmis starfsemi PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08401 - Öldrunarstofnanir, almennt vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08402 - Framkvæmdasjóður aldraðra vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08403 - Öldrunarstofnanir, daggjöld vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08419 - Sólvangur, Hafnarfirði PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08444 - Vífilsstaðir, Garðabæ PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08447 - Sóltún, Reykjavík vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08500 - Heilsugæslustöðvar, almennt PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08501 - Sjúkraflutningar PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08506 - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08507 - Heilsugæslustöðvar samkvæmt reiknilíkani vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08508 - Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08700 - Heilbrigðisstofnanir PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08716 - Heilbrigðisstofnun Vesturlands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08726 - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08757 - Heilbrigðisstofnun Norðurlands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08777 - Heilbrigðisstofnun Austurlands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08787 - Heilbrigðisstofnun Suðurlands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08791 - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08801 - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08805 - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08807 - Heyrnar- og talmeinastöð Íslands PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08809 - Málefni fatlaðra PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08821 - Barnaverndarstofa PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08841 - Vinnumálastofnun PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08842 - Vinnumál PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08851 - Atvinnuleysistryggingasjóður vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08852 - Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08853 - Ábyrgðasjóður launa vantar
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08854 - Fæðingarorlof PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08855 - Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08856 - Starfsendurhæfing PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08857 - Starfsendurhæfingarsjóðir PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08861 - Leiguíbúðir PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08865 - Húsnæðisbætur PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08870 - Samningar um aðstoð við þolendur ofbeldis og rekstur athvarfa PDF
2018 08 - Velferðarráðuneyti 08998 - Varasjóðir málaflokka PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09101 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09103 - Fjársýsla ríkisins PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09190 - Ýmis verkefni PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09199 - Ráðstöfunarfé PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09210 - Ríkisskattstjóri PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09214 - Yfirskattanefnd PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09215 - Skattrannsóknarstjóri ríkisins PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09250 - Innheimtukostnaður vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09262 - Tollstjórinn PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09381 - Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09391 - Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09481 - Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09711 - Afskriftir skattkrafna PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09811 - Barnabætur PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09821 - Vaxtabætur PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09901 - Framkvæmdasýsla ríkisins vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09905 - Ríkiskaup PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09973 - Tapaðar kröfur og tjónabætur vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09977 - Bankasýsla ríkisins PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09978 - Fjármálaeftirlitið PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09980 - Rekstrarfélag Stjórnarráðsins PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09981 - Ýmsar fasteignir ríkissjóðs PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09984 - Ríkiseignir PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09985 - Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09986 - Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09988 - Greiðslur vegna höfundarréttar PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09989 - Ófyrirséð útgjöld PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09990 - Ríkisstjórnarákvarðanir PDF
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09998 - Varasjóðir málaflokka vantar
2018 09 - Fjármála- og efnahagsráðuneyti 09999 - Ýmislegt PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10101 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10190 - Ýmis verkefni PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10199 - Ráðstöfunarfé PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10211 - Vegagerðin PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10221 - Samgöngustofa PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10231 - Rannsóknanefnd samgönguslysa PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10241 - Hafnabótasjóður PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10252 - Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10512 - Póst- og fjarskiptastofnunin vantar
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10513 - Jöfnunarsjóður alþjónustu vantar
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10521 - Fjarskiptasjóður PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10601 - Þjóðskrá Íslands vantar
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10701 - Byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10711 - Byggðastofnun PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10731 - Flutningssjóður olíuvara PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10732 - Jöfnun flutningskostnaðar PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10801 - Jöfnunarsjóður sveitarfélaga PDF
2018 10 - Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 10998 - Varasjóðir málaflokka PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14101 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14151 - Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vantar
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14190 - Ýmis verkefni PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14202 - Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn vantar
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14211 - Umhverfisstofnun PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14212 - Vatnajökulsþjóðgarður PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14216 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14231 - Landgræðsla ríkisins PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14241 - Skógræktin PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14243 - Hekluskógar PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14287 - Úrvinnslusjóður vantar
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14289 - Endurvinnslan hf. PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14301 - Skipulagsstofnun PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14303 - Skipulagsmál sveitarfélaga PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14310 - Landmælingar Íslands PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14320 - Mannvirkjastofnun PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14381 - Ofanflóðasjóður PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14401 - Náttúrufræðistofnun Íslands PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14403 - Náttúrustofur PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14407 - Stofnun Vilhjálms Stefánssonar PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14412 - Veðurstofa Íslands PDF
2018 14 - Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 14998 - Varasjóðir málaflokka PDF
2018 19 - Fjármagnskostnaður 19801 - Vaxtagjöld ríkissjóðs PDF